Orvar Lundbäck

Han är nu död och jag har inte studerat hans omfattande forskningar. Han har för länge sedan haft en artikelserie i Haparandabladet om Tornedalens historia. Den var inte så finsk som det anses enligt honom

Olle Malmsten

Han upptäckte den äldsta kända norrbottningen inskriven vid Sorbon i Paris 1299. En katolsk biskop besökte den nordligaste kyrkan i Skellefteå 1298. Sen åkte han längre norrut och ett år senare blir Andreas De Calis d.v.s. Andreas från Kalix inskriven vid Sorbonne. Professionella forskare insatta i latin tror inte på detta. Han var troligen ölänning detta gör inte att Olle skulle ha fel i andra rön. Han har hittat uppgifter som rör tiden då Piteå Luleå Torneå blev förläningar åt Adelsmän och kyrkan på 1300-talet. Sedan finns det dokumenterat att människor från Lule varit och klagat över att dom blivit fråntagna fiskevatten som varit deras sedan hednisk tid. I Sveriges traktater med främmande makter står det om gränsdragningen mot Norge 1273 blev en gräns om också omarkerad mellan Sverige och Norge upp till Malangsfjord. Där står också att Jämtland hörde till Sverige fram till 1111 då Norge erbjöd dom lägre skatt så att dom bytte nationstillhörighet. Olof skötkonung hade Trondheim och flera andra Norska län under en längre period. Slutet på 1280-talet menar Olle enligt olika dokument att norra Sverige knöts till Sverige just efter Alsnö stadga. Det var dom lokala människorna som blev uppbundna med mälardalen inte kolonisering

Bengt Lundholm

Han började se på namn i Tornedalen som var samiska och inte Tornedalsfinska sen gick han till områden utanför det Tornedalsfinska och ser att många där som antagits ha finskt ursprung egentligen har samiskt ursprung. Ett typiskt exempel är kända utförsåkningsbacken Pollinki i Tornedalen är på ett berg med samma form som ett berg i närheten av byn Pålänge. Det finns ett samiskt namn på sådana berg som överensstämmer med de båda namnen. I Nordnorge finns en fjord som kallas Magfjorden som har samma form som en udde i Kalixälven. Udden och fjorden har samma form som en slaktad renmage. Kamlunge heter platsen vid udden som betyder renmage på samiska. Men han vill avfärda åhrbysägnen. Det finns ett samiskt namn för viste som uttalas ungefär som åhr. Han har planerat att göra en bok om samiska namn i Norrbotten.

Leif Backas

I Österbotten finns en fornforskningssällskap som inte varit så aktivt sedan deras ordförande dog. En Österbottning Leif Backas är skicklig på att läsa landskapet och har några intressanta teorier som är fullt möjliga. Han är sysselsatt med att skriva en egen ordbok över sin hemort Korsnäs dialekt

Att forska i namns ursprung och dra slutsatser ur detta är inte lätt och leder oftast fel. Samma sak om man gör fornfynd i naturen och börjar fantisera runt dessa går det också galet. Men om man kombinerar det så leder det till gissningar närmare sanningen

Fornfynden i Vendel och Valsgärde i Uppland har gett upphov till begreppet vendeltiden. Exakt likadana samtida fynd är gjorda i Sutton Hoo i England. Sedan har Leif iakttagit att det på flera platser längs våra kuster parvis uppträder ortnamn som börjar på Vend- och Vald-. Namnen Vännäs ovanför Umeå och Vändnäsberget i Överkalix t.ex. kan man gissa kommer från den tiden. De skulle alltså ha varit befolkade med nordbor redan under vendeltiden.

En annan teori han har är att under nästa epok spred munkar kristendomen längs våra kuster. Särskilt ortnamn på Must-, Moss- och Munster- (Monasterium) är intressanta. Dessa ortnamn återfinns även längs Norrlandskusten upp till Norrbotten. Kristen mission skulle alltså ha pågått långt före Ansgar. Han har också iakttagit att dialekterna på bägge sidor om Bottniska viken har många ord gemensamma med ord från det västgermanska språkområdet, fornsaxiska och fornengelska.

Jag tror att språket är så gammalt att det är från den urgermanska språkstammen och har gemensamma drag med västgermanska därför.

Slutats

Det gängse synsättet bland historiker är att norra Sverige koloniserades av hälsingar i mitten av 1300-talet. Kväner som bodde här innan var finnar. Dialekterna som bildats här är ungefär som med missbildningar på grund av Isolering och inavel. Det är dags att helt revidera den bilden. Läs igenom alla mina länkar så blir ni ännu säkrare på saken eller i alla fall tvivlande på det gängse

Tillbaka