Læsø ligger ensligt ute i Kattegatt omgivet av förädiska grund. Den har namn efter Læ. Ett annat namn på Læ är Ägir, som har en fru som heter Ran. Hon fångar sjömän i nät. De har nio döttrar som är namn på olika sorters vågor Himmingläva(himmelen lyser igenom) Duva(den duvande) Blodughadda(med blodigt hår-havet vid ett sjöslag) Hevring(den sig hävande) Unn(bölja) Hrönn(vågsug) Bylgja och Båra (Båda betyder stor brytande våg). Ägirs gästabud är en känd gudasaga då alla Asagudar gästade Ägir i en sal under havet.

På stränderna kring Læsø kan man plocka bärnsten efter stormar då havet rört om i sanden. Man har i hundratals år utvunnit salt. Saltvattnet hämtades i brunnar. Sedan fick det sjuda i järngrytor över eld. Periodvis har saltet varit så eftertraktat att man huggit bort öns alla skogar för att få bränsle till saltutviningen.

Læsø vill de som värnar om det nordiska biet ha bireservat. Hela tiden saboteras biodlingen av dom som planterar ut andra biraser för att sabotera. På så sätt har trakekvalster kommit dit. Varroa kvalstret har inte nått dit ännu. Det finns nu ca 200 bruna nordiska bisamhällen där. Det är över 10 år sedan Danmark skrev på Rio deklarationen om biologisk mångfald. Danska myndigheter skyndar inte på med att verkställa ett lagstadgat fredande av biet. Under tiden så kan Læsøbiet hinna förstöras.

Senaste nytt är att man hittat en ny ö där biet kanske kan få vara i fred

Tillbaka