Läs också grundandet av Norge som inleder orkneöingasagan. Den är mer detaljerad rörande erövringen.

Förord

Island har islandshästar egna kor, får och en egen fårhund. Lantrasrena är deras egna bevarade och skapade under 1000 års isolering. Deras språk är också bevarat men har i någon detalj förändrats i sin isolering. Y uttalas i, æ uttalas ai och inte ä, ändesen r jalkr runan känd från runstenar är förstärkt till ur.

Befolkningen härstammar från småhövdingar i Norge som tvingades fly då Norge enades av Harald Hårfagre i slutet av 800-talet. Med sig hade de muntliga berättelser om bakgrunden till saker som skrevs ner på 1200-1300-talen. Sedan har dessa böcker bevarats i ett omilt klimat. Ibland har böckerna som var gjorda av skinn överlevt svält då människor åt skinn i brist på mat.

Snorre Sturlasson brukar anses som en tillförlitlig källa av historiker. Det finns en annan bok som visar att Snorre Sturlasson inte beskriver saker exakt. I Flatöboken kan man se andra versioner av sagor som blivit ändrade i små detaljer som Snorre Sturlasson inte ville ha med. I Flatöboken finns de två sagor som jag översatt. Först i Flatöboken är Hur Norge Byggdes och i början av Orkneöingasagan Grundandet av Norge.

Árngrimur Jónsson 1568-1648 var en lärd islänning som gjorde stormakterna Sverige och Danmark upplysta om de isländska sagornas existens. Böcker fördes från Island till Köpenhamn. En leverans lär ha förlist i havets djup. Böcker förstördes också då det var en brand i Köpenhamn. Árngrimur var mycket lärd och kände till innehållet i böckerna som försvann. Han har skrivit om Håloge namngivare till Hålogaland som son till Fornjot. Orginalen till dessa berättelser är försvunna. I Torsteins saga Vikingsson är Håloge omnämnd med frun Glöd och döttrarna Aska och Eldmörja. Sagan har blandat ihop äldre och nyare kungar i samma berättelse och skildrar platser vikingar inte färdades till. Därför är den sagan inte vidare trovärdig och heller inte med här.

Flatöboken förvaras i Arnarsavn skrevs 1387-1394 då Island inte var självständigt och det är den största Isländska pegament handskriften i 225 sidor gjorda av 113 kalvskin. Flatöboken fördes till Danmark 1647 återlämnades 21 April 1871. Det nytryck jag översatt kommer från ett antikvariat i Reykjavik Island i fyra band. Utgiven av Prentverk Akraness HF 1944. Jag har frågat en pensionerad isländsk ordboksförfattare och fornskriftsforskare om råd i översättningen. Han tror att denna berättelse är tre olika samanförda till en och innehåller vikingatida talmystik ibland i antalet barn som uppräknas.

I fornindiska sanskrit texter talas om vata pitta & kapha som de tre elementen Vatten, eld och luft. Här är dom i fornnordisk tappning Vattenelementet som havsguden Læ, eldguden Låga och vindguden Kåre. Senaste rönen innom partikelfysik på LTU leder oss också till tre grundpreoner. Se också en svensk artikel i forskning och framsteg. Populär astronomi har också en artikel om preonstjärnor

Det är ganska tjatigt att läsa en massa namnuppräkningar. Vissa personnamn blev namn på platser i Norge. Intressant att pricka in dem på en norgekarta. Det är intressant läsa här om personerna varifrån ursprungligen plats och ortnamnen kommit. De mytiska norska kungarna Här är orsaken till varför Norge kallas Noreg på nynorsk. Här står om Fornjotur. Eftersom man böjer namn och substantiv på isländska är namnet på hemsidan www.fornjot.se. Fornjots är också en böjningsform

Se också texten på Isländska snerpa

3:dje sidan i Flatöboken av pergament. I högra spalten inleds sagan med ett stort N

Flateyjarbók.Gl. kgl. saml. 1005 fol., bl. 3v. © Stofnun Árna Magnússonar íslenskum fræðum, Reykjavík Fotograf: Jóna Ólafsdóttir.

All grön text är egna ord och kommentarer

Hur Norge Byggdes

(eget avsnitt i början av Flatöboken)

Nu skall sägas hur Norge byggdes i början eller hur kungaätter blev till där och i andra länder eller varför dom heter Skjöldungar Budlingar Bragingar Ödlingar Völsungar eller Niflungar som kungaätterna härstammar från.

Fornjotur hette en man. Han hade tre söner Læ var en(gav Læsö dess namn), en annan Lågan (Lågan kallades också Hålåge den högväxta lågan, Han gav Hålogaland dess namn) den tredje Kåre(Kalla kårar heter ett uttryck). Han rådde över vinden och Loge över elden Hler över sjön. Kåre var fader Jökel, fader till kungen Snö. Snös barn var Torre, Fönn, Driva,(I Heimskringla är Driva mor till Visbur av Ynglingaätten i Uppsala) Mjöll. (Mjöll är ett isländskt ord för fjunig nysnö detta ord finns kvar i svenskan som mjäll i håret. Hon blev Dumbs konungs fru. Det forntida namnet på Barents hav är Dumbs hav)Torre var en förträfflig kung. Han rådde över Gotland Kvenland och Finland. Kvänerna offrade till honom så att det blev snö med gott skidföre. Det gav dom deras välstånd. Bloten skulle vara mitt i vintern och därför kallades månaden Torra månad. (På Island firar man fortfarande Torrablot i slutet på januari början på februari) Torre Konung hade tre barn Nor Gor och dottern Göi. Göi blev bortrövad och då gjorde Torre blotmånad senare än vanligt. Den månaden kallades sedan Göi. Nor och Gor letade efter sin syster.

Nor hade stora slag väster om kölen och för honom stupade de konungar som hette Vie Viei, Hundingur och Hemingur. Nor la under sig allt land österut mot havet. Bröderna träffades i den fjord som nu heter Norfjord. Nor for därifrån upp på kölen till det som heter Ulfamoar. Därifrån for han kring österdalar och sedan till Värmland med vattnet som heter Vänern och så mot havet. Detta allt land la han under sig allt väster om detta. Detta land kallas nu Nors ägor (Noregur på isländska. Förkortat till Noreg på nynorska).

Mitt i vintern kom dom till Heidmark. Där var en kung, Rolf i Berget hette han. Han var son till Svada Jätte från Dovrefjäll och Åshildur dotter till Östen Konung som länge rådit i Heidmark.

Rolf i berget hade tagit Göi och gjort henne till sin hustru. När hon fick veta om Nor broder sin, gick hon för att möta honom med Rolf och han gick in i Nors välde och gjordes till hans man. Efter det for norr till uppgörelse till sin måg. Då fick Norr Höddu dotter svada Jätte syster rolfs. Efter det for Nor västerut till havs och träffade broder sin som var nykommen från Ishavet och hade lagt under sig alla öar bebodda och obebodda. Då skiftades land så att Gor skulle äga alla öar och Nor allt land mellan Jotunheim och Alfheim. Det heter nu Noreg

Dessa var Gors söner Beiti, Heiti, Meitir och Geitir

Beiti sjökonung for med ett skepp in i Trondheim och in i Beitissjö. Han lät göra skeppskälke under skeppet norr om Ellidaeid till Naumsdal och la under sig allt land där om babord

Beiti var far till Heita, Far till Svada. Geitir var far till Glamma och Gylfa. Meiti var far till Maefills och Myndis. Myndis var far till Ekkils och Skekkils

Nor var far till dessa och Hödd, dotter till svada(Hödd är alltså Rolfs syster) moder till Trond och Gardur som kallades Agdi

När dom skiftade arv fick Trond Trondheim och det heter därför så.

Gardur Agdi var far till dom som heter Hördur, Rogalfur, Trymur, Vegardur, Freygardur, Torgardur, Grjotgardur.

Hördur fick Hordaland i arv(därav namnet). Hans son var Jöfur eller Jösur fader Hjörs fader Hjörleif den kvinnokäre

Rogalfur fick Rogaland i arv. Hans son var Rögnvald, fader Ögvald konung. (Det går att läsa mer på nätet om Ögvald under norsk stavning om augvaldsnes). Augvald

Trymir fick agdir. Hans son var Agdi och Agnar, far till Kettil Tryms som bodde i Trymu

Vegardur fick sogna fylke. Han var fader Vedurorm, far till Vemund den gamle som kallades sogns trygghet.

Freygardur fick fjord och fjalir. Hans son var Freystein gamle som bodde i Gaulum och Freybjörn, fader Audbjörn, fader Arinbjörn fjordjarl.

Torgardur fick Sydmöre. Hans son var Torvidur, fader Arinvidur träsäkdödaren, far till Slävid och Bråvid

Grjotgardur fick Nordmöre. Hans son var Salgardur, far till Grjotgardur, far till Sölva viking och Hildar den mjuke, som hade Hjörleif den kvionnokäre. Halv bärsärk var deras son. Annan son till Grjotgardur var Sigar, fader Signy hade Harald Naumdalajarl, fader Herlaug, fader till Grjotgardur, far till Håkon Jarl, fader till Sigurd Jarl, Fader till Håkon Ladujarl

Raumur son till Nor tog rike efter fader sin. Han hade Alfheim och så vitt rike som tidigt föll och delades upp. Därifrån rinner lögrin östan om dal i Mjörs därifrån Vermå i Raumelf och hon till sjöss. Raumur drack tillsammans om jul med Bergfinn, son till trym jätte från Vermå och gick till sängs med Bergdisa, syster hans. Efter det fick hon tre söner Björn Brand och Alf. Han fostrade Bergfinn och var kallad Finnalfur. Björn var med moder sin och var kallad Jättebjörn. Hon sände Brand till Raumur, fader hans. Han gav honom gudarna och han var kallad Gudbrand. Honom gav då Raumur konung dalen som nu heter Gudbrandsdalen. Jättebjörn fick Raumsdal och Alf österdal och allt norr om vänern och från Götaälv till Raumälven. Det kallades då Alfheim.

Gudbrand dalakung var fader Audleif, fader gudmund konung. Hans son var Geirmund Jarl, fader Hrodgeir Jarl, fader Gudbrand, som inte ville vara Kung eller Jarl och lät göra sig furstenamn och härskade som en kung och det fanns ingen som var rikare. Hans ätts män var alla furstar.

Jättebjörn den gamle var fader till Raum konung, fader Hrossbjörn, fader Orm skelamoja, fader Knattar, som var fader till Thorrolf holma och Kettil raums. Söner till Thorrolf, var Helgi, fader Bersa, fader Thormods(förste nybyggaren i Akranes på Island i Landnamsbok), far till Thorlaug, moder till Tungu Odd

Finnalf den gamle fick Svanhildur, som kallades gullfjäder. Hon var dotter till Dag Delingsson och Solar dotter mundilfara. Son deras var Svan den Röde, fader Saefara, fader Ulfs, fader Alfs, fader Ingemund och Eystein

Raumur den gamle fick sedan Hildar dotter Gudröd den gamla, son Sölva konung som först rådde där som nu heter solöar. Men hans söner var Gudröd, Haukur, Hadding, Ring.

Gudröd var kung efter fader sin och kungar var alla hans ättlingar. Eystein Illråde var hans son. Han satte en vakthund som kung den hette Saurr, därför att dom hade dräpt Önund, son hans, som han satt att bevaka landet.

Hödur Hadde riket som kallas Hadaland. Hans son var Hödbroder fader Rolf fader Romundar bärsärk fader till dom Håmundar, Haka och Gunnladar moder till dom Utstein och Innsteins. Håmund var Hördajarl. Han var fader Hrok den vita och Hrok den svarta och moder Hromund Gripsson

Hadding son Raumur hade Haddingdal och Telemark. Hans son var Hadding fader Haddings fader Högna den rådlige. Efter han tog haddingar tre vid efter varandra. Helge Haddingjaskati var en av dom.

Ring konung son till Raumur hade Ringarike och Valdres Han fick dotter till Vifils sjökonung. Deras son var Halfdan den gamle. (Halvdan och hans ätt är också beskriven i Snorres edda) När han tog kungadömet gjorde han ett stort blot mitt i vintern och blotade för att han skulle få leva i 300 år som det sades att kungen snö levat. Men budskapet sade honom så att han bara får leva en mansålder men det budskapet sade att det kommer vara berömda männ i hans ätt i 300 år och ingen kvinna som släktöverhuvud. Han var en stor krigare och härjade vida österut. Där dräpte han kungen som hette Sigtrygg i envig. Han fick äga Älfnyju, dotter till Eymunds kung ur Holmgård. Dom hade nio söner en hette Thengil som kallades mannaThengil, Ræsir, Gramur, Gylfi, Hilmir, Jöfur, Tiggi, Skyle och Harri. Dessa nio är sagt att alla var jämngamla och var så förträffliga i alla färdigheter att deras namn blev upphov till hederstitlar och kunganamn. Ingen av dom hade barn och dog alla i strid. Men dom hade nio söner till:

Hildir, Næfill, Audi, Skelfir, Dagur, Bragi. Budli, Lofdi, Sigar.

Hildir, Sigar och Lofdi var härkrigare. Audi,Budli och Næfill var sjökungar. Dagur Skelfir och Brage satt på land

Dag fick Tora Drängamoder och hade nio söner Oli, Amur, Jöfur, Arngrimur, hette fyra av dom.(I ynglingasagan var en dotter till Dag Dageid omnämnd som mor till en av kungarna i ynglingaätten) Oli var fader Dags fades Oleifs fader Ring fader Olaf fader Helga fader sigurd hjärter fader Ragnhild moder Haraldhårfager. Ätt haralds kallas Daglingar. Arngrimur hade Eyufuru deras son var Angantyr bärsärk (Angantyr och hans postuma dotter Hervor figurerar i sagor om svärdet Tyrfing)

Brage den gamle var kung i Valdres. Han var fader Agnars fader Alfs fader Eriks fader Hildar moder Halfdan milda fader Gudröd fader Halfdansvarte fader Haraldhårfager

Skelfir var kung i Vörs. Hans son var Sköld fader Eriks fader Alreks fader Erik fader Gydu som hade Harald Hårfager.(Det var Gydu som provocerade Harald Hårfagre att ena Norge enligt Heimskringla) Denna ätt kallas Skilfingar eller Skjöldungar

Hildir var femte son Dags. Han var fader Hildebrand fader Vigbrands fader Hildis och Herbrands fader Haraldgrönska. Fader Asu den storrådige moder Halfdansvarte fader Haraldhårfager

Sigar fader Sigeirs som hade Signyju dotter till Völsungskungen(enligt völsungasagan var Sigeir kung i Götaland). Sigar var också fader till Sigmund som hade Hildi dotter Grjotgards kungen ur Möre. Hans son Hette sigar fader Signy. Han lät hänga Hagbard. De heter Siklingar

Lofdi var stor kung. Den här som följde lofdi kallades Lofdar. Han härjade på Reidgotaland (Gammalt namn på Jylland) och blev kung där. Hans söner var Skekkil och Skyle fader Hjamthers fader Eylma fader Hjördis moder Sigurd fafnersbane(Völsungasagan fortsätter med berättelsen om Sigurd Fafnersbane den finns som film) Curse of the ring-ring of the Nibelongs fader Aslaug(Om henne kan man läsa i Ragnar Lodbrokes saga. Hon kallades kraka i början. Ragnar skickade bud att hon skulle komma till honom ensam men ändå i sällskap naken men ändå påklädd hungring men ändå nyss ätit de tre problemen löste hon enkelt) med Ragnar blev hon moder Sigurd orm i öga fader Aslög moder Sigurdhjärter fader Ragnhild moder Harald

Audi och Budli var sjökungar och for båda samman med hären. Dom kom med hopen sin till Saxland och härjade där, la under sig Valland och Saxland

Audi hade valland var fader Froda fader Kjars fader Ölrunar. Dom är kallade Ödlingar.

Budli hade Saxland. Han var fader Attils fader Vifils fader Læfa fader Budla fader Sörla eller Serla och Atla och Brynhildur moder Aslaug och så är ätt Haraldhårfagres kallad Budlingar (Vidukind hette en saxisk hövding som slogs mot Karl den store, en ättling långt senare Henrik fågelfångaren blev Kejsare i Tysk-Rommerska riket. Vidukind hette också en munk, som skrev saxarnas historia, på Latin, Res gesta Saxonika, som är översatt till danska. Inte omöjligt att personer ur denna familj kan vara omnämnda där. Det står om dom första saxarna som for till Brittanien där också. Det här kopplar ihop J.R.R.Tolkiens misslyckade försök att göra en mytologi för Brittanien. Här är urlegenden)

Næfill konung var fader Heimars fader Eynefs fader Rakna fader Gjuka fader Gunnars och Högna, Gudrunar, Gudnyar och Gullrandar och är så kallat Nifelungaätt.

Nu är talat om Kvinnor som först kom in i Haralds ätt. När första kvinnan kom in i ätten har 300 år lidit sedan Halfdan hade blot för att han och hans rike skulle leva länge.

Harald den gamle son Valdars den milda Hroarsson hade Hervöru Hedreksdotter konungs. Deras son var Randver fader Sigurd ring fader Ragnar Lodbroke fader Sigurd fader Aslaug moder Sigurd moder Harald hårfagre första enväldige kung i Norge

(En annan Isländsk källa säger att: Ragnar Lodbrokes son Sigurd orm i öga var far till Knut den hårde far till Gorm den gamle Danmarks enväldige kung)

Kung Alf den gamle rådde över Alfhem. Han var far till Alfgeir far till Gandalf Far till Ragnar Lodbroke far till Sigurd orm i öga far till Aslög mor till Sigurd hjärter far till Ragnhild mor till Harald Hårfagre.

Harald den gamle son till Valdars den milde Hroarson hade Hervöru konung Heidreks dotter. Deras son var Halfdan den snälle far till Ivar Vidfamne,far till Aud den djupögda. Hon hade Hrörek långbåge. Deras son var Harald hildertand. Sen hade Aud Rödbard konung. Deras son var Randver far till Sigurd Ring far till Ragnar Lodbroke far till sigurd far till Aslög mor till Sigurd far till Ragnhild mor till Harald Hårfagre

Harald Hårfagre besegrade ett uppbåd av småhövdingar i Hafrsfjord 17 maj ca år 885. Dom besegrade fick sedan fly till Island med sina minnen som blivit nedtecknade och bevarade i sin isolering.

Tillbaka