Revansch

Språkets rekonstruktion

Dialekter har numera dött ut men ännu behärskar några få gamlingar språken. Det finns bandinspelningar och avhandlingar som beskriver språket. Fördelen med att dialekterna nästan dött ut är att ingen vill främja sin egen variant på bekostnad av andras vid en rekonstruktion av ett ur-språk. Överkalix, Närpes, och När har mest ålderdomliga detaljer ändå . Gutamål Finlandssvenska Österbotten Norr och Västerbotten hade ett språk som låg nära urgermanskan som borde gå att rekonstruera. Futharkalfabetet i den samgermanska runraden från folkvandringstid borde vara lämplig att anpassa till det rekonstruerade språket. Älvdalen använde en yngre 16 teckens runrad med tillägg för att uppnå lika många tecken som det latinska. Samgermanska runraden har 24 tecken som kan ges liknande tillägg som i älvdalen för att uppnå större fonetisk exakthet. Det påstås att friserna utvecklat en bra runrad från den samgermanska.

Kirunaskylten är försedd med text på samiska trots att Kiruna betyder ripa på samiska. Då språket blivit rekonstruerat måste skyltar i norr och västerbotten förses med skyltar med runskrift enligt ILO konventionen och på andra sidan viken i Finland samma sak. Där har man redan svensk skylt om mer än 6 % eller minst 5000 talar svenska. Det blir fort verklighet då intresset för ett rekonstruerat språk vaknat. Det finns startrek fanatiker som lär sig klingonska och Tolkienfantaster som lär sig det påhittade alvspråket. Esperanto är också ett påhittat språk som engagerat många. Det går ju att återskapa Fornjoturs eget språk som inte är ett påhitt utan något som faktiskt funnits.

Ekonomi

Människor har någon hobby av olika slag och arbetar gratis med detta precis som jag med denna sida. Men för att saker ska bli effektivare utförda är det bra då folk kan leva på sin hobby. Universiteten fick forskningsanslag av staten som likriktat Sverige och dödat lokalkultur.

För att ha effektivare alternativ är det bra med ekonomiska resurser. Det behöver grundas en stiftelse som styrs av ett väl utarbetat regelverk där det inte går att hejda målet genom att sabotörer korrumperar eller röjer ledande personer ur vägen. En stiftelse kan bli stor om den bedriver vinstgivande verksamhet. Ge starthjälp till skapande saker mot andel i framtida vinst t.ex. Den kan bli en stat i staten som stimulerar ett nytt samhälle inuti det gamla till och med bli stor som ett multinationellt företag.

Politik

Nystartade politiska partier har alltid nya friska idéer som är bra och sunda hur extremt parti det än är. Efter en kort tid då politikerna korrumperats av systemet så dör gnistan delvis ut. För att få insyn i olika kommuner går det att starta ett nytt politiskt parti i kommunvalen. Partiet ska vara pigg på nya idéer och utveckling i döende bygder. Stimulera återflyttning av ättlingar till dem som tvingats söderut unga som vill förverkliga nya friska idéer får chans att starta och bygga ett bättre samhälle än det de ser omkring sig där de lever och växer upp i syd eller nord. Värna om nyttan för sig själva inte tro på bräckliga tankekonstruktioner som alla andra partier.

Vägsaltet har länge ställt till med förtret för folk i norr och västerbotten som färdas efter E4. Det är ett exempel på hur illa norra Sverige blir behandlat. Eftersom norr och västerbotten har var sitt valdistrikt är det svårt att passera 12 % spärren i ett valdistrikt i frågan om man startar ett missnöjesparti som ska få in någon i riksdagen. Med taktisk valsamverkan med annat parti kan man ta sig in i riksdagen på drygt 20 000 röster. Väl inne kan man driva frågan om vägsaltet hårt och annan regionalpolitik. Med ett mandat blir det svårt att få genomslag om man inte kan bli vågmästare. Det är ändå bra att få visa sitt missnöje.

Tillbaka